در حال بارگذاری

اعمال فشار سعودیها بر عرفات برای پذیرفتن تقسیم مسجدالاقصی