در حال بارگذاری

اعتراض ظریف به مدیرعامل توئیتر برای بستن حساب کاربران واقعی ایران