در حال بارگذاری

استقلال تا الان عملکرد خوبی نداشته است وزارت ورزش باید از این تیم حمایت کند