در حال بارگذاری

استاندار گیلان از چند واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرد