در حال بارگذاری

از مقایسه نرخ بیکاری در ایران و عربستان از نگاه imf تا مخالفت آمریکا با ماندن خودروسازان فرانسوی در