در حال بارگذاری

اردوغان ترامپ درباره تحویل هواپیماهای اف 35 به ترکيه تضمین داد