در حال بارگذاری

ادلب نبرد پایانی تروریست ها ترکیه حضور نظامی خود در شمال سوریه را کاهش داده است