در حال بارگذاری

ادامه عملیات پاکسازی غرب منطقه طوزخورماتو عراق از باقی مانده های داعش