در حال بارگذاری

احتمال عقب نشینی آمریکا از موضع قطع کامل صادرات نفت ایران