در حال بارگذاری

آمریکا ارسال سوخت به پیونگ یانگ متوقف شود