در حال بارگذاری

آخرین وضعیت مصدومان ریزش معدن ذغالسنگ آب نیل کرمان تعداد مصدومان حادثه معدن آب نیل به 7 نفر رسید