در حال بارگذاری

آتش سوزی مسجدجامع ساری اصلا جنبه تعمدی و امنیتی نداشته است