در حال بارگذاری

آتش سوزی در تایباد 2 مصدوم به جا گذاشت