در حال بارگذاری

آئین رونمایی از فراخوان 40 مسجد شاخص کشور در قم برگزار شد